Xe máy đang là phương tiện sử dụng chủ yếu của rất nhiều người trong xã hội hiện  nay. Thực trạng đặt ra với phương tiện này là hiện tượng mất cắp xảy ra liên tục. Ngay cả khi người sử dụng đã khóa xe một cách cẩn thận tên trộm cũng chỉ mất vài […]

Read More