Con người bước vào thế kỉ 21 với những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Bằng chứng là đã có hàng loạt các sản phẩm mới ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Thiết bị định vị GPS là […]

Read More