Tại sao nhiều doanh nghiệp lại không lắp đặt thiết bị giám sát? Nghị định về việc bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát của Nhà Nước được ban hành kèm theo đó là hình thức xử phạt nếu không thực hiện theo đúng những quy định có trong Nghị định. Nhưng hiện nay […]

Read More