Điện thoại định vị GPS dành cho người đãng trí Người già theo thời gian sẽ có những biểu hiện suy yếu về sức khỏe và trí não. Một trong số những biểu hiện cho thấy về sự suy yếu về trí nhớ đó là tình trạng đãng trí, lúc nhớ lúc không. Vì vậy […]

Read More