Hiệu quả bước đầu khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Sau một thời gian triển khai Nghị định của Chính phủ về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các xe kinh doanh vận tải đã có những chuyển biến tích cực, không chỉ trong việc quản lý các phương tiện mà tình hình chấp hành luật giao thông của các lái xe cũng được nâng cao hơn.

6-chot_jmkz

Hiệu quả khi lắp thiết bị giám sát hành trình

Đó là ý kiến đánh giá tại Hội nghị đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng thiết bị giám sát hành trình diễn ra vào ngày 06/09/2014 tại Vũng Tàu do Tổng cục đường bộ Việt Nam tổ chức. Hội nghị còn có sự tham gia của các Sở giao thông vận tải, các doanh nghiệp vận tải tại khu vực Phía Nam, qua các báo cáo dựa vào những dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình hội nghị đã nắm bắt được những hiệu quả khi lắp đặt thiết bị trên các xe ô tô kinh doanh vận tải.

Tính đến tháng 8/2014 Tổng cục đã nhận được dữ liệu của 72.000 phương tiện thuộc 50 doanh nghiệp, số lần vi phạm về tốc độ tăng từ 1,1 triệu lần vào tháng 4/2014 lên 3,8 triệu lần vào tháng 7/2014, điều này là do thời điểm ban dầu các phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình truyền dữ liệu về Tổng cục ít và thời gian sau đó đã tăng dần. Số lần vi phạm về tốc độ từ 10 km/h trở lên giảm từ 33% trong tháng 4 giảm còn 26% trong tháng 7, số đơn vị có xe vi phạm về tốc độ cũng giảm di đáng kể. Có 37 Sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải cam kết không tái phạm và nếu tái phạm sẽ bị đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi phù hiệu.

Hội nghị cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế và chưa tốt trong triển khai lắp đặt sử dụng thiết bị giám sát hành trình, những điểm còn chưa được Tổng cục yêu cầu các Sở phối hợp với các đơn vị vận tải cùng nhau khắc phục và làm tốt hơn nữa để thiết bị giám sát hành trình thực sự đi vào cuộc sống và đem lại lợi ích thiết thực hơn nữa.

Bài viết liên quan