Bạn đang điều hành một doanh nghiệp vận tải đường dài? Bạn đang là quản lý một đội xe taxi? Và một vấn đề đặt ra là doanh nghiệp của bạn phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn theo quy định của bộ giao thông. Nếu bạn không chấp hành điều […]

Read More